لاثانی – Lasani

اردو نام لاثانی
انگریزی نام Lasani
جنس لڑکی
زبان عربی
معنی بے مثل، بے نظیر
تفصیل لاثانی شہیدہ، لاثانی کوکب، لاثانی نازاں، لاثانی نیلم