مراتب – Maratab

اردو نام مراتب
انگریزی نام Maratab
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی درجات
تفصیل مراتب حسین، مراتب عباس