ماثر – Masir

اردو نام ماثر
انگریزی نام Masir
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی اچھے لوگوں کی نشانی اچھے آثار
تفصیل ماثر الدین، ماثر الحق، ماثر اسلام، محمد ماثر، ماثر شیر، ماثر نواز