مسعود – Masood

اردو نام مسعود
انگریزی نام Masood
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی نیک، سعادت مند
تفصیل حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام مسعود الرحمن، مسود الحسن