میمونہ – Memona

اردو نام میمونہ
انگریزی نام Memona
جنس لڑکی
زبان فارسی
معنی مبارک، کامیاب
تفصیل اُم المومنین حضرت میمومنہ، میمونہ شاد، میمونہ معین