مسرت – Msarrat

اردو نام مسرت
انگریزی نام Msarrat
جنس لڑکی
زبان عربی
معنی خوشی، شادمانی
تفصیل مسرت نذیر، مسرت النساء