معظم – Muazzam

اردو نام معظم
انگریزی نام Muazzam
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی بزرگ، شریف عظمت والا
تفصیل معظم جاوید، معظم فرید، معظم الطاف، معظم خان