ممتاز – Mumtaz

اردو نام ممتاز
انگریزی نام Mumtaz
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی نام ور، شریف
تفصیل ممتاز علی، ممتاز احمد