موسیٰ – Musa

اردو نام موسیٰ
انگریزی نام Musa
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی حضرت موسیٰ مشہور پیغمبر
تفصیل موسیٰ ظفر، محمد موسیٰ