مستقیم – Mustaqim

اردو نام مستقیم
انگریزی نام Mustaqim
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی سیدھا، مضبوط
تفصیل محمد مستقیم، احمد مستقیم