نابل – Nabil

اردو نام نابل
انگریزی نام Nabil
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی تیر چلانے والا
تفصیل نابل حسین، نابل عباس، نابل اختر