نشیط – Nashit

اردو نام نشیط
انگریزی نام Nashit
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی خوشحال، خوش و حرم
تفصیل شیط احمد، شیط انجم، شیط اختر