نوازش – Nawazish

اردو نام نوازش
انگریزی نام Nawazish
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی عنات، مہربان
تفصیل نوازش علی، نوازش رحمن