ناز – Naz

اردو نام ناز
انگریزی نام Naz
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی فخر پیار غرور
تفصیل یعقوب ناز، ناز علی، ناز رحمن