نظیر – Nazeer

اردو نام نظیر
انگریزی نام Nazeer
جنس لڑکی
زبان عربی
معنی مثال، مانند
تفصیل بے نظیر بھٹو، نظیر فاطمہ، نظیر انجم، نظیر حالی