نعمت – Nemat

اردو نام نعمت
انگریزی نام Nemat
جنس لڑکی
زبان عربی
معنی مال، روزی
تفصیل نعمت بتول، نعمت بہار، نعمت جمال، نعمت جہاں