ندا – Nida

اردو نام ندا
انگریزی نام Nida
جنس لڑکی
زبان عربی
معنی پکار، صدا
تفصیل ندا ممتاز، ندا فہمید، ندا خانم