نوشاد – Noshad

اردو نام نوشاد
انگریزی نام Noshad
جنس لڑکا
زبان فارسی
معنی شادمان، خوش
تفصیل نوشاد علی، نوشاد عمر