ولایت – Walayat

اردو نام ولایت
انگریزی نام Walayat
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی سلطنت، امارت
تفصیل ولایت علی، ولایت حسین