ولی – Wali

اردو نام ولی
انگریزی نام Wali
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی حاکم، دوست
تفصیل عبدالولی خان، عظمت ولی