واشد – Washid

اردو نام واشد
انگریزی نام Washid
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی شگفتگی خوش ہونا
تفصیل واشد جمیل، واشد نور