وشاد – Weshad

اردو نام وشاد
انگریزی نام Weshad
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی تلوار
تفصیل محمد وشاد، وشاد لخیر