وش – Wish

اردو نام وش
انگریزی نام Wish
جنس لڑکی
زبان فارسی
معنی مانند، نظیر، مثل
تفصیل پری وش، گل وش