ماسد – Masad

اردو نام ماسد
انگریزی نام Masad
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی مشیروں والا
تفصیل محمد ماسد، ماسد حسین، ماسد علی