معیز – Mueez

اردو نام معیز
انگریزی نام Mueez
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی معاون و مددگار
تفصیل معیز الدین، معیز الرحمن