ممتاز – Mumtaz

اردو نام ممتاز
انگریزی نام Mumtaz
جنس لڑکی
زبان عربی
معنی نام ور، شریف
تفصیل ممتاز ثمن، صباء ممتاز