نظیر – Nazeer

اردو نام نظیر
انگریزی نام Nazeer
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی مانند، مشابہہ مثال
تفصیل نظیر الاسرار، نظیر الایوب، نظیر الاسلام، نظیر الدین