نظام – Nizam

اردو نام نظام
انگریزی نام Nizam
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی انتظام، بنیاد
تفصیل نظام الدین، نظام الحق