ندرت – Nudret

اردو نام ندرت
انگریزی نام Nudret
جنس لڑکی
زبان اردو
معنی انوکھا پن
تفصیل ندرت ظفر، ندرت بشیر