ودیعہ – Wadia

اردو نام ودیعہ
انگریزی نام Wadia
جنس لڑکی
زبان عربی
معنی سپردگی، امانت
تفصیل ودیعہ انجم، ودیعہ قمر