نضارت – Nazaret

اردو نام نضارت
انگریزی نام Nazaret
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی تازگی، چمک
تفصیل نضارت احمد، نضارت حسین