نظامت – Nezamet

اردو نام نظامت
انگریزی نام Nezamet
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی صفائی، پاکیزگی
تفصیل محمد نظامت، نظامت حسین